นายกฯ ย้ำ แรงงานคือกำลังของประเทศ ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 23 ย้ำ แรงงานคือกำลังของประเทศ ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ระบุ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ สามารถลดการกีดกันทางการค้าได้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 23 แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี พร้อมมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป จำนวน 141 แห่ง และกล่าวปาฐกถาพิเศษ กู้วิกฤตเศรษฐกิจด้านแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีว่า รัฐบาลได้ตระหนักว่า แรงงานคือกำลังของประเทศในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง ถือเป็นการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้หากทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการป้องกันอันตราย ก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ เพราะรัฐบาลต้องสูญเงินในการจ่ายค่าทดแทนเกือบปีละ 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้สภาวะเศรษฐกิจจะประสบปัญหาเช่นไร แต่การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน นอกจากนี้หากสถานประกอบการที่ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน ก็จะถูกกีดกันทางการค้า และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เพราะในเวทีการค้าโลกให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการประกวดด้านความปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถร่วมชมงาน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัยให้ดีและมีคุณภาพได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา