อเมริกันเกือบ 70% เบื่อข่าวไมเคิล แจ็คสัน ติงสื่อนำเสนอเกินไป

อเมริกันเกือบ 70% เบื่อข่าวไมเคิล แจ็คสัน ติงสื่อนำเสนอเกินไป

อเมริกันเกือบ 70% เบื่อข่าวไมเคิล แจ็คสัน ติงสื่อนำเสนอเกินไป เกี่ยวกับ ราชาเพลงป๊อป

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการสำรวจของ Pew Research Center for the People and the Press พบว่า ชาวอเมริกันเกือบ 2 ใน 3 หรือเกือบ 70% เชื่อว่าสื่อเสนอข่าวการเสียชีวิตของไมเคิล แจ็คสัน ราชาเพลงป็อปมากเกินไป และมีเพียง 3% ที่คิดว่าสื่อเสนอข่าวนี้น้อยไป

ผลการสำรวจชาวอเมริกัน 1,000 คนอายุ 18 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน พบด้วยว่า ชาวอเมริกันจำนวน 29% เชื่อว่าการเสนอข่าวของสื่อต่อกรณีการเสียชีวิตของ ไมเคิล แจ็คสัน อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ชาวอเมริกันร้อยละ 30 กล่าวว่า ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดมาก ส่วนอีก 28% กล่าวว่า ติดตามอย่างใกล้ชิดพอควร และร้อยละ 31 บอกว่า ติดตามข่าวไมเคิล แจ็คสัน มากกว่าข่าวอื่น ๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผลสำรวจพบด้วยว่า ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันติดตามข่าวไมเคิล แจ็คสัน ใกล้ชิดกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ โดยชาวอเมริกันผิวดำร้อยละ 80 กล่าวว่า ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดมาก ส่วนคนผิวขาวที่ติดตามข่าวนี้ใกล้ชิดมากมีเพียงร้อยละ 22

ชาวอเมริกันผิวขาวประมาณ 70% กล่าวว่า สื่อเสนอข่าวไมเคิล แจ็คสัน มากเกินไป ส่วนคนผิวดำที่คิดเช่นนี้มีเพียงร้อยละ 36

กลุ่มอายุที่ติดตามข่าวการเสียชีวิตของไมเคิล แจ็คสัน ใกล้ชิดมากที่สุด คือ กลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี โดยมีถึง 38% รองลงมาคือกลุ่มคนอายุ 40-64 ปี มีจำนวน 27% ส่วนคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมีเพียง 20%

การวิเคราะห์ปริมาณข่าวที่เสนอโดยสื่อมวลชนระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน พบว่า ข่าวไมเคิล แจ็คสัน มีปริมาณใกล้เคียงกับข่าวการประท้วงผลเลือกตั้งประธานาธิบดีในอิหร่าน โดยสื่อให้น้ำหนักกับข่าวของแจ็คสัน 18% ส่วนข่าวอิหร่านให้น้ำหนัก 19% แต่ถ้าเทียบเฉพาะช่วงเวลาที่ไมเคิล แจ็คสัน เสียชีวิตตั้งแต่เย็นวันพฤหัสบดีที่แล้วถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ พบว่า สื่อให้น้ำหนักกับข่าวนี้ถึง 60% จากข่าวทั้งหมด โดยที่สื่อลดความสนใจข่าวอิหร่านเหลือเพียง 7%

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด