ย้ำศึกษานิเทศก์ลงลึกปัญหานศ.หด

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากที่ตนได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำวิจัยเกี่ยวกับการออกกลางคันของนักศึกษาในสังกัด สอศ. เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชั้น ปวช.ปีที่ 1, 2 และปีที่ 3 มีอัตราการเรียนต่อลดลงปีละประมาณ 1 หมื่นกว่าคน หรือลดลงลักษณะขั้นบันได ยกเว้นปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ พบว่ามีอัตราการเข้าเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 1 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2551 ประมาณ 5.1 หมื่นคน ทำให้มีช่วงห่างระหว่างนักศึกษา ปวช. 1 และ ปวช. 2 สูงถึง 5 หมื่นกว่าคน ซึ่งตนเกรงว่าหากปล่อยไว้แล้วไม่มีการแก้ไข อาจจะทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ตนได้ให้เวลาคณะผู้วิจัยจนถึงกลางเดือน ส.ค.2552 เพื่อหาเจาะลึกสาเหตุที่เด็กไม่ลงทะเบียนเรียนและไปอยู่ที่ไหน เช่น ได้ที่เรียนต่อที่อื่นที่ดีกว่า โดนรีไทร์ ออกไปแต่งงาน หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นต้น รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาที่หายไปไม่ใช่นักศึกษาใหม่ แต่เป็นนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด