จ.ปราจีนบุรี ปล่อยกุ้งและปลาลงสู่ต้นแม่น้ำปราจีนบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ปราจีนบุรี ปล่อยกุ้งและปลาลงสู่ต้นแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณกุ้งแม่น้ำในต้นแม่น้ำปราจีนบุรี ให้เป็นอาชีพเสริมของราษฎรริมแม่น้ำ วันนี้ (1 ก.ค.52) ที่สวนต้นแม่น้ำปราจีนบุรี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปล่อยกุ้งและปลาลงสู่ต้นแม่น้ำปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณกุ้งแม่น้ำในต้นแม่น้ำปราจีนบุรี ให้เป็นอาชีพเสริมของราษฎรริมแม่น้ำปราจีนบุรี ทั้งนี้ในอดีตแม่น้ำปราจีนบุรี มีสัตว์น้ำ กุ้ง ปลา อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ราษฎรที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีประกอบอาชีพประมงน้ำจืด จับกุ้งแม่น้ำและปลาขายเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันสัตว์น้ำต่างๆ ลดจำนวนลง อำเภอกบินทร์บุรีจึงขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2552 จัดซื้อกุ้งขนาด 600-700 ตัวต่อกิโลกรัม จำนวนตำบลละ 112,000 ตัว รวม 8 ตำบล 896,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณกุ้งแม่น้ำในต้นแม่น้ำปราจีนบุรี ให้เป็นอาชีพเสริมของราษฎรริมแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องตลอดไป และเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน 8 ตำบล ที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะช่วยกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำปราจีนบุรีให้เหมือนในอดีต