ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 1,000 คน ร่วมเดินสวนสนาม เนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย ครบ 98 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 1,000 คน ร่วมเดินสวนสนาม เนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย ครบ 98 ปี วันนี้ (1 ก.ค.52) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชิดพงษ์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2552 เนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย ครบ 98 ปี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี สังกัดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 26 กอง และส่วนราชการ จำนวน 1,000 คน ร่วมกันแสดงความกตัญญู กตเวทิตา โดยร่วมประกอบพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม แสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็งของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย มาเป็นเวลา 98 ปี กิจการลูกเสือไทย ได้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เยาวชนของชาติได้รับการอบรมให้เป็นพลเมืองดี สร้างความมั่นคง ให้กับประเทศชาติตลอดมา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นแก่พสกนิกร