ไต้หวันเตรียมเปิดทางให้นักลงทุนจากจีนเข้าไปลงทุนโดยตรงในไต้หวันได้สะดวกขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไต้หวันประกาศจะยกเลิกคำสั่งห้ามการลงทุนโดยตรงจากจีน ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนจากจีนเข้าไปลงทุนโดยตรงในไต้หวันได้สะดวกขึ้น ทั้งในภาคการผลิตและการบริการ รวมถึงงานด้านสาธารณูปโภค แต่สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทค ยังคงเป็นสินค้าต้องห้าม ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงกันได้.