ผู้ใช้แรงงานกว่า 40 คนร่วมยื่นขอรับการช่วยเหลือต่อก.แรงงาน เหตุถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ใช้แรงงานกว่า 40 คน รวมตัวยื่นขอรับการช่วยเหลือ ต่อกระทรวงแรงงาน เหตุถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับค่าชดเชย และถูกคุกคาม ด้านปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันจะตรวจสอบให้เร็วที่สุด กลุ่มผู้ใช้แรงงานกว่า 40 คน จาก 3 กลุ่มบริษัท เดินทางมาที่กระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือ โดยกลุ่มแรกคืออดีตพนักงาน บริษัท เวิล์ลเวลล์ การ์เม้น จำกัด ถูกนายจ้างประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวน 41 คน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างค้างจ่าย จนเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา พนักงานตรวจแรงงาน ได้ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว แต่ทางบริษัทไม่ยอมจ่าย เป็นเหตุให้ผู้ใช้แรงงานมายื่นข้อเรียกร้องที่กระทรวงแรงงาน โดยให้กระทรวงแรงงานสำรองเงินที่บริษัทค้างชำระจ่ายก่อนเป็นจำนวนเงินกว่า 2.3 ล้านบาท พร้อมทั้งให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินคดีกับนายจ้างทั้งทางแพ่งและอาญา ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ รองประธานสหภาพแรงานบริษัทเอ็นทีเอ็น นิเด็ค ประเทศไทย จำกัด จ.ระยอง ถูกขู่ฆ่า จึงได้มายื่นหนังสือให้กระทรวงแรงงานเรียกนายจ้างมาพุดคุยกับผู้ใช้แรงงานว่าได้สั่งการใครในจังหวัดมาขู่ฆ่ากรรมการสหภาพแรงงานหรือไม่ และกลุ่มที่ 3 คือ พนักงานบริษัทคาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด ที่ถูกเปลี่ยนสภาพการณ์จ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ได้รับการยินยอมจากพนักงาน พร้อมทั้งสั่งพักงานกรรมสหภาพ จึงได้มายื่นข้อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือ ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการรับเรื่อง เนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด โดยนายสมชาย กล่าวว่า จะรับทุกเรื่องที่มายื่นในวันนี้ไปพิจารณา และตรวจสอบ เพราะทราบว่าผู้ใช้แรงงานลำบากและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการทุกอย่างต้องมีขั้นตอนและใช้เวลา อย่างไรก็ดียืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด