ปองพล ยืนยันปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสมบูรณ์แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเลื่อนพิจารณาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร นายปองพล อดิเรกสาร อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก กล่าวถึงกรณี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยูเนสโกรับฟังข้อคัดค้านของไทยกรณีกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียว จึงเลื่อนการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ยืนยันว่า ปราสาทพระวิหารมีฐานะเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์ และจากการตรวจสอบในเว็บไซต์ของยูเนสโกล่าสุดก็ยังมีการประกาศให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ส่วนตัวจึงไม่เชื่อว่าจะมีการเลื่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และการเลื่อนขึ้นทะเบียนไม่น่าจะเป็นมติของยูเนสโก เพราะ ไม่มีวาระนี้ในที่ประชุมดังกล่าว จึงอยากให้นำหนังสือตอบข้อคัดค้านของรัฐบาลไทยจากยูเนสโกมายืนยัน เพราะหากทางยูเนสโกรับข้อเสนอจริงก็จะมีเอกสารแจ้งกลับมาด้วย นายปองพล กล่าวว่า การรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป อย่างเช่น การขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตราพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เป็นมรดกโลก มีเงื่อนไขว่าไทยจะต้องทำแผนเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน และให้ตั้งองค์กรมาบริหารเพียงองค์กรเดียว แต่ที่ผ่านมากว่า 4 ปีไทยยังไม่ได้ดำเนินการ แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแล้ว เช่นเดียวกับกัมพูชาต้องทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาปราสาทพระวิหาร และตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ หรือ ICC ดังนั้นการเลื่อนพิจารณาน่าจะเป็นผลมาจากการที่กัมพูชาไม่สามารถจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาปราสาทพระวิหาร และตั้งคณะกรรมการ ICC แล้วเสร็จ จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว