ราชบุรีติวเข้ม ร้านเกมสีขาว

นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีโดยงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานประกอบการโครงการ ร้านเกมสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมาย

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า โดยในวันนี้คณะกรรมการประเมินสถานประกอบการ ร้านเกมสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชน จะจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการออกประเมินสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร้านเกมเป็นแหล่งมั่วสุม ไม่มีสิ่งเสพติดจำหน่าย อีกทั้งให้มีคุณภาพในความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด