ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เพื่อลดการสูญเสียจากการทำงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ กู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างการแถลงข่าวจัดงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ที่โครงการก่อสร้างสำนักงานขนาดใหญ่ เขตสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร ว่า กิจการก่อสร้างเป็นกิจการที่มีผู้ใช้แรงงานประสบอันตรายจากการมากที่สุด ซึ่งในปี 2550 มีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานกว่า 18,987 ราย ปี 2551 มีผู้ประสบอันตรายลดลงเหลือ 11,659 ราย ซึ่งในปี 2552 คาดว่าจมีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานก่อสร้างลดลงกว่า 4,000 คน จากการรณรงค์ให้สถานประกอบการใส่ใจกับความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2 4 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกอบการ ลูกจ้างและบุคคลทั่วไป เข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าว โดยในวันที่ 2 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดงาน และ แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ กู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมประกวดสื่อความปลอดภัย และการประกวดทีมฉุกเฉินจากสถานประกอบกิจการ เพื่อลดการสูญเสียจากการทำงาน นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการประกวดด้านความปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงานโดยตรง นอกจากนี้ ภายหลังการแถลงข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงาน ได้เดินตรวจมาตรฐานความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ที่โครงการก่อสร้างสำนักงานขนาดใหญ่ บริเวณชั้น 25 ของ บริษัท ฤทธา จำกัด เขตสาทรเหนือด้วย