จดยีนข้าวหมอกันต่างชาติปล้น

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า มอบให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนิน การรับจดยีนควบคุมความหอมข้าวหอมมะลิตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยื่นมา แต่ได้สั่งให้ปรับปรุงเทคนิคในการรับจดยีนให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่ นอกจากนี้สั่งการให้นายทะเบียนของกรมฯแนะนำ สวทช. ในการเข้ารับการจดคุ้มครองแล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้ยีนควบคุมความหอมข้าวหอมมะลิมีผลใช้ทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด

วันนี้ผมได้เชิญทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามาหารือ และให้นโยบายไปว่าจะต้องรับจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ไทยทุกชนิด เพราะสหรัฐยังจดให้ได้ ทำไมไทยจะจดไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายก็หลักเกณฑ์เดียวกันทั่วโลก เพียงแต่อาจต้องมีการปรับปรุงถ้อยคำในการจด ซึ่งเป็นเทคนิคทางกฎหมายเท่านั้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด