เปิดถ้อยแถลงการณ์ กลุ่ม Save BCC ถึงผู้บริหาร "กรุงเทพคริสเตียน"

เปิดถ้อยแถลงการณ์ กลุ่ม Save BCC ถึงผู้บริหาร "กรุงเทพคริสเตียน"

กรณีสภาคริสตจักรในประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้กล่าวโทษผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน ว่ามีการบริหารงานผิดพลาด ไม่ปฏิบัติตามกฎตามธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นโดยยังไม่ปรากฏฐานความผิดตามข้อกล่าวหาที่ชัดเจน นอกจากนี้ สภาคริสจักรในประเทศไทยได้ดำเนินการออกคำสั่งย้ายผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพันธกิจศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคำสั่งดังกล่าวให้มีผลทันทีในวันที่ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

รวมไปถึงล่าสุดโรงเรียนได้ออกประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 2 วันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้ เป็นเหตุให้กลุ่มศิษย์เก่าและผู้ปกครอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้นัดร่วมตัวกันแต่งชุดดำร้องเพลงประจำโรงเรียน เพื่อประท้วงผู้บริหารชุดใหม่ของโรงเรียน และได้มีการออกแถลงการณ์จุดยืนในนามของ Save BCC

แถลงการณ์จุดยืน

1. องค์กร Save BCC ต้องการเห็นการดำเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน ซึ่งตามโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารจะต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารและถ่วงดุลโดยผู้ปกครอง ครู ซึ่งเห็นว่าความถูกต้องคือโรงเรียนไม่ควรถูกแทรกแซงจากองค์กรภายนอก

2. กรณีสอบสวนขอให้ดำเนินไปโดยหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่พอเพียง และดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์

3. เรียกร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลมาเป็นองค์กรกลาง มีส่วนร่วมในการหาข้อยุติของกรณีปัญหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

4. ขอให้มีการทบทวน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการ โดยแต่งตั้งผู้ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคณะครูและนักเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการบริหารงาน และดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป