โฆษก กทม. ระบุ จะติดตั้งป้าย ปชส.โครงการ Green Bangkok Wifi ให้ครบตามสัญญา หาก สตง. ชี้ว่าโปร่งใส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกกรุงเทพมหานคร ระบุ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Green Bangkok Wifi ว่าโปร่งใส กทม.จะทำการติดตั้งป้ายให้ครบตามสัญญา พร้อมยืนยัน ยังคงเดินหน้าโครงการ Wimax ต่อไป นายธราดล เปี่ยมพงศ์ศานต์ โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการ Green Bangkok Wifi ว่า กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย หนึ่งในข้อสัญญาระบุว่า กรุงเทพมหานคร ต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จำนวน 5,500 ป้าย ทั่วพื้นที่ กทม.และต้องทำการซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอด 3 ปี แต่ที่ผ่านมากทม.ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพียง 4,000 ป้าย ใช้งบประมาณ 8 ล้าน 5 แสนบาท เนื่องจากต้องรอการตรวจสอบจาก สตง.ก่อน ว่า การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวโปร่งใส ไม่มีการทุจริต และไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด กทม.จึงจะสามารถทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มจนครบ 5,500 ป้าย ต่อไป โฆษกกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวถึงโครงการ Wimax ที่ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยใช้ในการหาเสียง ว่า ต้องรอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. พิจารณาก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงจะทราบว่ารูปแบบการให้บริการจะเป็นอย่างไร