รมว.แรงงาน เชิญชวนนายจ้างที่จ้างแรงงานด่างด้าว รีบมาต่อใบอนุญาตทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญชวนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวและใบอนุญาตการทำงานหมดพรุ่งนี้ รีบมาต่อใบอนุญาต หากพ้นกำหนดมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วย ลาว กัมพูชา และ พม่า ที่ใบอนุญาตการทำงานจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ และอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ กว่า 310,149 คน ซึ่งตั้งแต่ที่เปิดให้มีการต่อใบอนุญาตการทำงานระหว่างวันที่ 1- 30 มิถุนายน จนถึงขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาต่อใบอนุญาตการทำงานแล้วกว่า 140,000 คน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวและใบอนุญาตการทำงานจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ รีบพาแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้แรงงานกลุ่มนั้นมาต่อใบอนุญาต หากพ้นจากกำหนดหากพ้นกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะต้องมีความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง