สธ.เตรียมจัดประชุมระดมสมองแพทย์ หาทางแก้ปัญหาเด็กคลอดก่อนกำหนด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมระดมสมองแพทย์หาทางแก้ปัญหาเด็กคลอดก่อนกำหนด หลังไทยพบมีเด็กคลอดก่อนกำหนดและพิการไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ทำให้รัฐต้องสูญเงินกว่า 2,00 ล้านบาทต่อปีเพื่อยื้อชีวิต ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ในวันที่ 1-2 ก.ค.นี้ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เพื่อระดมสมองบุคลากรทางการแพทย์ แก้ปัญหาเด็กแรกคลอดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด หลังที่ผ่านมาประเทศไทยพบปัญหาเรื่องเด็กคลอดก่อนกำหนดสูงถึง 40,000 คนต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมารดาที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่พบตั้งครรภ์มากถึงปีละ 160,000 คน โดยมารดาอายุน้อยเหล่านี้ จะใส่ใจดูแลเด็กในครรภ์น้อยกว่าหญิงทั่วไป ทำให้เด็กขาดสารอาหาร น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด และเด็กขาดออกซิเจนระหว่างคลอดร้อยละ 3 ต่อปี หรือ 10,000 คน ที่ต้องเข้าห้องไอซียู ซึ่งรัฐบาลต้องเสียเงินกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อช่วยไม่ให้เด็กเหล่านี้พิการ ด้าน นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่และเด็กไทยระยะ 5 ปี เน้นมาตรการสังคมสร้างเด็ดฉลาด เร่งรัดใน 3 เรื่อง คือ ให้แม่ฝากท้องทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ ให้ลูกกินนมแม่ 6 เดือน และให้เล่านิทานให้ลูกฟังทุกวัน โดยมอบ อสม.เป็นแกนหลัก พร้อมพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว สนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร