อบต.นนทรีย์ ร่วมภาคี จัดโครงการทำนาเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.นนทรีย์ ร่วมภาคีรวมพลังสร้างสรรค์ภาคตะวันออก จัดโครงการทำนาเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำนาปลูกเข้ากองทุน วันนี้ (29 มิ.ย.52) ที่บ้านคลองโอน ม.4 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ร.ต.ท.คมพัชญ์ ทักษิณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นนทรีย์ เป็นตัวแทนนำมวลชนในหมู่บ้านคลองโอน พร้อมประชาชนชาวคลองโอนจำนวน 70 คน ร่วมจัดโครงการทำนาเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองโอน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการรับพระราชทานพันธุ์ข้าวสำหรับปักดำในการทำนาจากพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ผู้ร่วมโครงการนำไปปักดำในแปลงนาข้าวที่จัดเตรียมไว้แล้ว พร้อมร่วมกันดำนาทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 5 ไร่ โดยนายก อบต.นนทรีย์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการ ทั้ง ป.ป.ส.ภาค 2 และจาก 12 ภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก 8 จังหวัด ร่วมกับ สภ.ท่าเลื่อน สภ.ด่านชุมพล สร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วย 9 ขั้นตอน โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินในการดำเนินการ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการปักดำนาข้าว เพื่อสร้างรายได้เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตชาวไทย ให้อนุชนรุ่นหลังๆ ได้เห็น สัมผัส และสืบสานไว้ต่อไปด้วย