ขรก.-ลูกจ้างกทม.แห่ขอปรับหนี้รวม149ล้านบาท

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ยิ้มรับ...ปรับหนี้บัตรเครดิต ในวันแรกว่า มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 447 ราย วงเงินรวม 149 ล้านบาท แบ่งเป็นธนาคารออมสิน จำนวน 201 ราย คิดเป็นเงิน 64 ล้านบาท และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 276 ราย คิดเป็นเงิน 85 ล้านบาท โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใน 2 สัปดาห์ คาดว่าภายหลังจากนี้จะมีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการอีกมาก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการไม่สร้างภาระหนี้สินเพิ่มเติมอีก

นายธีระชนกล่าวต่อว่า สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกทม.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอสินเชื่อโดยตรงได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามฯ สำหรับเงื่อนไขการผ่อนชำระของธนาคารออมสิน คือให้กู้รายละไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 6.60 โดยข้าราชการหรือลูกจ้างตั้งแต่ระดับ 1-7 ต้องมีผู้ค้ำประกัน ส่วนระดับ 8 ขึ้นไปไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ขณะที่ธนาคารอิสลามฯจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี กรณีเป็นข้าราชการไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หากเป็นลูกจ้างต้องให้ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2224-3001, 0-2224-5393 หรือทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/pdd

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด