จังหวัดระนองจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองระนอง ปีที่ 147

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองระนอง ปีที่ 147 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า วันที่ 21 กรกฎาคม 2405 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองแยกการปกครองจากเมืองชุมพร ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร จึงได้ถือเอาวันที่ 21 กรกฏาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาเมืองระนอง ซึ่งในปี 2552 เป็นปีท่ 147 จังหวัดระนองร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรประชาชน กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองระนอง ประจำปี 2552 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือ คอซู้เจียง ณ ระนอง เจ้าเมืองระนองคนแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจ้าอยู่หัว พิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองระนอง ตามธรรมเนียมจีนฮกเกี้ยน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เวลา 10.30 น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองระนอง ณ บริเวณค่ายเจ้าเมืองระนอง ภาคค่ำ เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น. งานเลี้ยงน้ำชาและชมการแสดงจินตภาพประกอบแสงเสียง "ย้อนตำนานเมืองระนอง ณ บริเวณพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)