ปากีสถานเสนอรางวัลนำจับหัวหน้าตาลีบัน 20 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทางการปากีสถาน ประกาศให้รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถให้เบาะแส นำไปสู่การจับกุม นายไบตุลเลาะห์ เมห์ซูด หัวหน้ากลุ่มตาลีบัน และสมาชิกอาวุโสของกลุ่มอีก 10 คน ไม่ว่าจะเป็นการจับเป็น หรือจับตาย มูลค่า 615,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 20 ล้านบาท อย่างไรก็ดี นายเมห์ซูด ถูกสหรัฐ ตั้งรางวัลนำจับก่อนหน้านี้แล้ว มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 170 ล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่า นายเมห์ซูด เป็นตัวประสานงานระหว่างตาลีบันกับกลุ่มอัลกออิดะห์ แถบวาซิริสถานใต้.