ชาวนิวยอร์กอาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากถึง 500,000 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์โรคระบาดของสหรัฐ กล่าวว่า ชาวนิวยอร์ก อาจจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มากถึง 500,000 คน ซึ่งมากกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้แต่แรกมาก สมมุติฐานดังกล่าวอาศัยข้อมูลการสำรวจการเป็นไข้หวัดของประชาชนในนิวยอร์กช่วง 3 สัปดาห์ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเป็นไข้หวัดมากที่สุด พบว่า มีผู้เป็นไข้หวัดร้อยละ 6.9 นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนบางส่วนมีอาการเหมือนกับติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่ไม่ยอมเข้ารักษาอาการป่วย อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในนิวยอร์ก ที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล มากเป็นประวัติการณ์ถึง 804 คน ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 32 คน.