ชาวอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด ร่วมปลูกป่าทับทิมสยาม 01 ถวาย ฟ้าหญิงจุฬาภรณ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าทับทิมสยาม 01 ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันนี้ (28 มิ.ย.52) ที่โครงการทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จ.ตราด ชาวอำเภอบ่อไร่ กว่า 500 คน พร้อมใจกันปลูกป่าในพื้นที่ 70 ไร่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นายอำเภอบ่อไร่ นาวาเอกอเนก อันสุขสันติ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด คณะนายทหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดตั้งหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอบ่อไร่ และพระราชทานที่ดินให้ประชาชนได้ทำกิน แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายจนลดจำนวนลง ชาวบ่อไร่จึงร่วมกับชาวตราด ชาวจันทบุรี ช่วยกันปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในป่าต้นน้ำลำธาร พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้ สำหรับป่าที่ปลูกเป็นการปลูกป่าไม้ยืนต้นประเภทไม้เบญจพรรณ และปลูกป่ายางพารา เพื่อให้เกิดรายได้กับหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ในลักษณะป่าแบบวนเกษตร โดยให้ชุมชนและหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ช่วยกันดูแลรักษา และบริหารจัดการจนกว่าป่าไม้ดังกล่าวจะเติบโตต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด