สสจ.พะเยา รณรงค์สร้างความเข้าใจห่างไกลไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นางอารีย์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย ที่ล่าสุดมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ถึงแม้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จะยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคดังกล่าวแต่จะต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามจุดพื้นที่เสี่ยง คือสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของคนจำนวนมาก อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหรับวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่สามารถทำได้ คือ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเป็นเวลานานๆ เพราะเมื่อมีคนไอ จาม เชื้อโรคมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และอย่าเอามือสัมผัส ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อ ที่สำคัญหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด