ชาวตำบลกะปาง จัดทอดผ้าป่าสามัคคีนำเงินเข้ากองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวตำบลกะปาง จ.นครศรีธรรมราช จัดทอดผ้าป่าสามัคคีนำเงินเข้ากองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในยามเจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต วันนี้ (28 มิ.ย.52) นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนากองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ที่ศาลาการเปรียญวัดกะโสมใต้ หมู่ 10 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายอโณทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง นายอภินันท์ ชนะภัย นายก อบต.กะปาง และประชาชนในพื้นที่ ต.กะปาง กว่า 100 คน พร้อมใจนำพุ่มผ้าป่ามาร่วมงาน เพื่อสมทบทุนกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท นำไปจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย คลอดบุตร หรือเสียชีวิต โดยมีทุกองค์กรในตำบลกะปาง สมัครเป็นสมาชิกแล้วกว่า 600 คน มีเงินคงเหลือในปัจจุบันกว่า 3 แสนบาท เมื่อรวมเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 แสนบาท นายอภินันท์ ชนะภัย นายก อบต.กะปาง กล่าวว่า กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ดำเนินการมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เพื่อให้ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกที่เจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต มาเบิกจ่ายไปใช้ได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ มีการประชุมในวันที่ 28 ของทุกเดือน สมาชิกจะนำเงิน 30 บาทมาเข้ากองทุน ส่วนการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีเป้าหมายจะให้มีสมาชิกครบ 10,000 คนจากประชากรของตำบลกะปางกว่า 14,000 คน จะทำให้ได้เงินเข้ากองทุนวันละ 10,000 บาท กองทุนมีความเข้มแข็ง มั่นคง สมาชิกจะได้ประโยชน์เต็มที่ ตั้งเป้าหมายจะให้เบิกได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง