สวนดุสิตโพลล์ เผย ประชาชน เชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ โฟนอิน ทำให้การแข่งขันทางการเมืองสูงขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อ การโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ จะมีผลทำให้กระแสการเมืองร้อนแรง ทำให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองสูงขึ้น สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับการเมืองไทย โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวม 38 จังหวัด จำนวน 6,147 คน ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2552 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 78.02 เคยรับรู้ รับฟัง การโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ โดยประชาชนร้อยละ 39.08 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อข้อความหรือเรื่องราวที่ พ.ต.ท.ทักษิณ โฟนอินเข้ามา เพราะเป็นเรื่องที่ถูกกดดัน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะที่ประชาชนจำนวนใกล้เคียงกัน หรือ ร้อยละ 37.53 ไม่ค่อยเชื่อ เพราะเป็นเรื่องทางการเมือง เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน เมื่อได้รับรู้หรือรับฟังการโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 38.43 ระบุว่า สงสารอยากให้กลับมาบริหารประเทศ อยากให้มีการอภัยโทษ ขณะที่ประชาชนจำนวนใกล้เคียงกัน หรือ ร้อยละ 33.26 อยากให้ พ.ต.ท.ทักษิณ หยุดการโฟนอิน เพื่อความสงบของบ้านเมือง ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 32.85 เชื่อว่า การโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ จะมีผลต่อการเมืองในแง่ของการทำให้กระแสการเมืองร้อนแรงขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองสูงขึ้น