สาทิตย์ เปิดศูนย์วิทยุเฉพาะกิจตรังเกมส์ ที่จังหวัดตรัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์วิทยุรวมการเฉพาะกิจจังหวัดตรัง (RADIO POOL) เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 28 ศรีตรังเกมส์ วันนี้ (28 มิ.ย.52) ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วิทยุรวมการเฉพาะกิจจังหวัดตรัง หรือ RADIO POOL จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อวิทยุ สนับสนงานประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตรังเกมส์ ซึ่งจะมีขึ้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 9 19 กันยายน 2552 และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ศรีตรังเกมส์ ระหว่างวันที่ 24 28 ตุลาคม 2552 โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงสัญญาณเสียง ไปยังสถานีวิทยุทุกสถานีในพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งวิทยุคลื่นหลัก และวิทยุชุมชนรวม 38 สถานี ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 08.00 น.-09.00 น. ใช้ชื่อว่า นับถอยหลังตรังเกมส์ รูปแบบของรายการ เป็นรายการสนทนา โดยผู้ดำเนินการมาจากสถานีต่างๆ หมุนเวียนกันมาเป็นผู้ดำเนินรายการและเชิญผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญกีฬาประเภทต่างๆ นักกีฬา ประชาชน และเยาวชน มาร่วมรายการเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ