จ.บุรีรัมย์ ซ้อมใหญ่รับมือเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.บุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (27 มิ.ย.52) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย ซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์จริงในการป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บริเวณชั้น 5 ของโรงแรมเทพนคร ขณะที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวพักอยู่ในโรงแรมเป็นจำนวนมาก หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน ได้มายังจุดเกิดเหตุเพื่อระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม จากนั้นได้ช่วยกันอพยพพนักงาน และนักท่องเที่ยวออกจากโรงแรม และทำการค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในอาคารครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนายเสริม ไชยณรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระงับเหตุเพลิงไหม้ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เกิดการตื่นตัวและมีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หลังจากซ้อมแผน ยังจะได้ประเมินเพื่อนำจุดบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย