ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนตำบลบางพระ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนตำบลบางพระ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย (27 มิ.ย.52) ที่อาคารพระราชเขมากรณ์ วัดไผ่ล้อม อ.เมืองตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางพระ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดขึ้น นางสาวจริยา อิสริยะวณิชย์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางพระ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดตราด เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาเยือน โดยนักท่องเที่ยวเหล่านั้น อาจนำเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติในพื้นที่ และอาจเกิดการเลียนแบบในหมู่เยาวชน ดังนั้นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ได้จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น โดยนำครูผู้สอนจากศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาต่างๆ รวม 100 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกและกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมเข้ามามีส่วน ในการส่งเสริมมารยาทไทย ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามจากบรรพบุรุษ เพื่อให้นำไปขยายผลเพื่อครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป