เทศบาลตำบลนาป่า ชลบุรี จัดแข่งขันคราดนา-ควายดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จัด การแข่งขันคราดนา-ควายดี โดยจับคนวิ่งแข่งกับควาย ภายในงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันที่ 28 มิ.ย.นี้ นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลนาป่า กำหนดจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2552 ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามบ้านนาขัดแตะ หมู่ที่ 3 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี ภายในงานจะได้ชมและเชียร์ การแข่งขันคราดนา-ควายดี คนวิ่งแข่งกับควาย แข่งขันดำนา แข่งขันฟุตบอลโคลนในสนามแข่งควาย โดยมีนักพากษ์จากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นผู้พากษ์การแข่งขันวิ่งควายในวันดังกล่าวด้วย นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันคราดนา-ควายดี อันเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่แสดงออกถึงความรักสามัคคี ความมีน้ำใจของเกษตรกรไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด