เมืองพัทยา เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมืองพัทยา จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยในวันที่ 3 กรกฎาคม และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดชัยมงคล ในวันที่ 4 กรกฎาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองพัทยา นับเป็นประเพณีที่ดีงามที่เมืองพัทยา โดยสำนักการศึกษาได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 และถวายเทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 โดยจะมีการประกวดตกแต่งเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 10 แห่ง, ชุมชนทั้ง 27 ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน รางวัลการประกวดตกแต่งเทียนพรรษาจะได้รับเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณโดยแบ่งเป็น ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทสื่อความหมาย ได้แก่ ลวดลายของต้นเทียน , พุทธศาสนา พุทธประวัติ , การเทิดพระเกียรติ และศิลปวัฒนธรรม ประเภทเน้นความประหยัด (รีไซเคิล) ประเภทสื่อความหมาย ได้แก่ พุทธศาสนา พุทธประวัติ , การเทิดพระเกียรติ และศิลปวัฒนธรรม ประเภทความสวยงามของขบวนแห่ ประเภทการแต่งการสวยงาม ประเภทเน้นความความประหยัด (รีไซเคิล) และประเภทพร้อมเพรียงความเป็นระเบียบ นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา กล่าวต่อไปว่า สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษารถต้นเทียน จะเริ่มต้นที่บริเวณถนนเลียบชายหาด ซอย 4 จากนั้นเคลื่อนขบวนไปตามถนนเลียบชายหาด ส่วนขบวนคนเดินนั้น ตั้งขบวนรอบริเวณทางเดินฝั่งชายหาด โดยรถแห่เทียนของแต่ละหน่วยงาน จะร่วมกับขบวนคน ขบวนรถต้นเทียนไปสิ้นสุดขบวน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพัทยาใต้ ขบวนคนเดินไปยังจุดจอดรถ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตกแต่งเทียน สมัครเข้าร่วมประกวดที่ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-3825-3231