แต่งตั้ง "คงชีพ" นั่ง "โฆษก กลาโหม" ต่ออีกสมัย

แต่งตั้ง "คงชีพ" นั่ง "โฆษก กลาโหม" ต่ออีกสมัย

วันนี้ (20 ส.ค. 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหม โดยแต่งตั้งให้ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมต่ออีกสมัย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมและสาธารณชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และให้ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม ประสานการปฏิบัติส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหมกับส่วนราชการอื่นๆ และประชาชน ซึ่งมีคำสั่ง ณ วันที่ 14 ส.ค. 2562

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!