ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค เรียกร้องรัฐบาลแยกการบริหารจัดการมัธยม-ประถม ออกจากกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค เรียกร้องรัฐบาลแยกการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมออกจากกัน ชี้ เพื่อยกระดับการศึกษา วันนี้ (26 มิ.ย.52) ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเร่งให้บรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภา ขอความเห็นชอบจาก ครม.ในการประชุมสมัยหน้า ให้แยกการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมออกจากกันโดยชัดเจน ไม่ขึ้นตรงกับเขตการศึกษาเดิม โดยตั้งเป็นสำนักงานเขตมัธยมศึกษา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 303 (2) ซึ่งสามารถกระทำได้ การแยกการบริหารประถม-มัธยม นั้น เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร อีกทั้งที่ผ่านมาการแต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบข้าราชการครู มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการฝ่ายเดียวเท่านั้น หลังรับหนังสือ นายชัย ชิดชอบ ยืนยันว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุเป็นวาระ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ตามที่ตัวแทนครูมัธยมทั้ง 4 ภาคเรียกร้อง แต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด