ทูตพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องพม่าเดินทางถึงพม่าแล้วในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิบราฮิม กัมบารี ทูตพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องพม่าเดินทางไปยังพม่าในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนพม่าของนายบัน กี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า นายกัมบารีเดินทางถึงนครย่างกุ้งด้วยเที่ยวบินพาณิชย์และเดินทางเข้าพักในโรงแรมทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ ถึงการเยือนพม่าครั้งนี้ ซึ่งระหว่างอยู่ในพม่าเป็นเวลา 2 วัน นายกัมบารีมีกำหนดจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพม่า แต่ยังไม่มีแผนในขณะนี้ว่าจะเข้าพบนางออง ซาน ซูจี หรือ สมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ทั้งนี้นายกัมบารีจะรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจต่อนายบัน เพื่อที่นายบันจะตัดสินใจว่า จะเดินทางเยือนพม่าช่วงต้นเดือนหน้าหรือไม่ โดยทั้งสองพยายามโน้มน้าวให้รัฐบาลพม่าปล่อยตัวนางซู จี และนักโทษการเมืองทั้งหมด รวมทั้งผลักดันให้พม่าไปสู่แนวทางประชาธิปไตย และความปรองดองในชาติ.