ศธ. เตรียมจัดให้ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมเข้าร่วมอบรมการสอนภาษา เป็นต้นแบบสอนครูทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดให้ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ One-Year Capacity Buiding Program for Thai Master Teachers of English เพื่อเป็นต้นแบบมาอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูทั่วประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมงบประมาณจากโครงการ SP2 มาใช้เพื่อให้ครูไทยได้เข้าร่วมโครงการ One-Year Capacity Buiding Program for Thai Master Teachers of English ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 11 ประเทศรวมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จัดขึ้นโดยมีการคัดเลือกครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 50 คนมาเข้าอบรมและกลับมาเป็นครูต้นแบบเพื่ออบรมครูอย่างน้อยเขตพื้นที่ละ 60 คนก่อน และต่อไปจะต้องมีครูที่สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คาดหวังให้การอบรมเสร็จสิ้นในปีนี้ เพื่อให้ทันในปีการศึกษา 2553 โดยครูต้นแบบจะเข้าไปอบรมครูทั่วประเทศกว่า 30,000 คน ให้รู้จักเทคนิคการสอนเพื่อนำไปปรับใช้ได้ในทุกวิชาไม่เฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย