ก.ไอซีที ผลักดันศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ให้บริการข้อมูลภาครัฐแบบครบวงจร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดัน ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 เป็นศูนย์กลางสอบถามข้อมูลครบวงจร ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิดเพื่อนที่รู้ใจคนที่ใกล้ตัว นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้นำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อบริการแก่ประชาชน โดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลครอบคลุมทั้ง 20 กระทรวงและทุกหน่วยงานภาครัฐ มารวบรวมให้บริการด้วยเลขหมายเดียวคือ 1111 ซึ่ง GCC 1111 โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 และได้พัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนมาโดยตลอด และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีการใช้งานจากประชาชนกว่า 500,000 ครั้ง ซึ่งเรื่องที่ประชาชนโทรเข้ามาสอบถามมากที่สุดในขณะนี้คือ ด้านสถานการณ์ในบ้านเมืองปัจจุบัน เช่น ปัญหาทางการเมือง และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ในปีนี้ได้พัฒนาการให้บริการที่ครอบคลุมเพื่อประชาชนมากขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย อาทิ การเพิ่มข้อมูลบริการด้านการหางาน โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อสอดคล้องกับการรณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่ง ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 เปิดให้บริการประชาชนฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีกช่องทางบริการที่ www.gcc.go.th