รายงานพิเศษ : เสียงสะท้อนเด็ก วอนถึงผู้ใหญ่ สร้างความสมานฉันท์ นำความสงบกลับสู่บ้านเมือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กนักเรียนที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วอนผู้ใหญ่อย่าสร้างความแตกแยก ทำให้บ้านเมืองไม่สงบ เพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญต่อปัญหาการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน จากการที่สังคมปัจจุบันเกิดความแตกแยก มีการจัดตั้งคนเป็นกลุ่ม พร้อมจัดการชุมนุมสร้างปัญหาแก่สังคม ทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งในโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาวิงวอนผู้ใหญ่ว่า พวกเขาอยากจะเห็นความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคมไทย เด็กชายศิริราช ยั่วยวน นักเรียนระดับประถมศึกษา กล่าวว่า การกระทำของกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดปัญหาในสังคมโดยรวม และส่งผลให้มีปัญหาอื่นตามมา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่กระทบโดยตรงต่อปากท้องของประชาชน จึงอยากเห็นผู้คนในบ้านเมืองมีความสามัคคีกันมากกว่า ในขณะที่เด็กหญิงสร้อย แก้วดง นักเรียนชั้นเดียวกัน กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ยังขาดความสามัคคีปรองดอง คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรมีความคิดมากกว่าเด็ก ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ในการทำความดีและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า นำความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนในชาติ เด็กก็คือเด็ก ความคิดและการกระทำหลายอย่าง อาจขาดการกลั่นกรองและวิเคราะห์อย่างละเอียดจากข้อมูลอย่างรอบด้าน แต่เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และเด็กวันนี้หลายคนมีวิธีคิดก้าวหน้าเกินกว่าวัย ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนต่างก็มีสิทธิเป็นเจ้าของประเทศเท่ากัน ดังนั้น เสียงสะท้อนจากเด็กเหล่านี้ ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องหันมาทบทวนว่า ที่ทำไปหรือกำลังจะทำ มันเป็นความต้องการและเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม จริงหรือไม่