อ.เมืองตราด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนต้านยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อ.เมืองตราด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันนี้ (26 มิ.ย.52) บริเวณทางเข้าวัดอ่าวช่อ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด นายณัฐสิญจ์ ศรีพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ซึ่งอำเภอเมืองตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมุ่งสร้างกระแสด เท่ ดี ไม่ต้องมียาเสพติด เป็นการดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด ในรั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว ของชุมชนแห่งนี้ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รุ่นนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และรุ่นประชาชนทั่วไป โดยเริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทางเข้าวัดอ่าวช่อผ่านถนนสายตราด-แหลมศอก ไปจนถึงสะพานเทียบเรือบ้านแหลมศอก ซึ่งเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดตราด รวมระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร