ประปาไหลอ่อน

ทุกข์คนเมือง

rongtook@khaosod.co.th

ทุกข์คนเมืองเรื่องแรก แจ้งว่า บริเวณหมู่บ้านพลอยไพลิน ถนนประชาอุทิศ เขตดอนเมือง ชาวบ้านเดือดร้อน เนื่องจากน้ำประปาไหลอ่อน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไขให้หน่อย

ฝาก กปน.ช่วยเหลือชาวบ้านที

ด้านกรมทางหลวงชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าบริเวณช่วงทางโค้ง ถนนสุวรรณภูมิ-บางนา-ตราด ก.ม.25 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ไฟฟ้าส่องสว่างดับมืดมานานนับเดือน อันตรายอย่างยิ่งสำหรับรถที่ผ่านไปมาในบริเวณนั้นว่า กรมทางหลวงตรวจสอบเรื่องแล้ว พบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมกับทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งกรมทางหลวงแจ้งให้กับทางการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ขอขอบคุณในการเป็นสื่อกลางเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

เร่งแก้ไขให้แล้ว

สำนักงานเขตบางกอกน้อย แจ้งว่า สำนักงานเขตกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิ.ย.ในวันเสาร์ที่ 12 ก.ค. ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุไปขอรับได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนเม.ย.และพ.ค. ให้รีบไปติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย โทร. 0-2424-9077 ในวันและเวลาราชการ

รีบติดต่อก่อนจะพ้นกำหนด

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด