สหรัฐมอบหมายให้นายเดนนิส รอส ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนโยบายของสหรัฐในตะวันออกกลาง อ่าวเปอร์เซีย อัฟกานิสถา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐได้แต่งตั้งให้ นายเดนนิส รอส ผู้แทนพิเศษของสหรัฐว่าด้วยตะวันออกกลางเป็นผู้ดูแลนโยบายของสหรัฐในตะวันออกกลาง อ่าวเปอร์เซีย อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และเอเชียใต้ ขอบเขตการรับผิดชอบใหม่ของ นายรอสอาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับทุกฝ่าย นายรอสเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาพิเศษเรื่องอ่าวเปอร์เซีย และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาก่อน.