กลุ่มพลังมวลชนชาวมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มพลังมวลชนชาวมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 ภายใต้แนวคิด 5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติดอย่างคึกคัก (26 มิ.ย.52) ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอ และศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 ภายใต้แนวคิด 5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด โดยมีองค์กร กลุ่มพลังมวลชนกว่า 5,000 คนเข้าร่วม นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 ภายใต้แนวคิด 5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติดที่จัดขึ้นวันนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงมหันตภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง