สธ.กำชับสถานบำบัดยาเสพติด เตรียมรับผู้มีปัญหายาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศ เตรียมรับผู้มีปัญหายาเสพติด หลังพบมีแนวโน้มกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยพบในกลุ่มคนว่างงานมีอัตราการใช้ยามากขึ้น เชื่อเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้กำชับสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทั้ง 5,628 แห่ง ดำเนินงานให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ยาเสพติดที่มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 86,477 ราย โดยเป็นกลุ่มอาชีพที่ติดยาเสพติดมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพรับจ้าง คนว่างงาน และนักเรียน โดยมีร้อยละ 40 อยู่อายุระหว่างอายุ 8-24 ปี และอายุร้อยละ 23 มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ทั้งนี้ประชาชนที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหายาเสพติด ก็เปิดสายด่วน 1165 ของสถาบันธัญญารักษ์ คอยให้บริการคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา พบมีผู้ใช้บริการสายด่วนดังกล่าวมากถึงวันละ 756 ครั้ง ส่วนใหญ่ถามเรื่องสถานบำบัดฟื้นฟูที่อยู่ใกล้บ้าน สำหรับยาเสพติดที่มีผู้รับขอรับบริการ ขอรับคำปรึกษามากที่สุดคือ ยาบ้า ร้อยละ 49 รองลงมาคือ สุรา ร้อยละ 18