ปลัดแรงงาน เตรียมร่วมกับมาเลเซีย จัดส่งแรงงานไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซีย มีแรงงานไทยลักลอบไปทำงานผิดกฎหมาย เตรียมร่วมกับทางการมาเลเซียในการจัดส่งอย่างถูกต้อง ขยายตลาดแรงงานไทยในกิจการก่อสร้าง นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้ ตนเองพร้อมด้วยนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและหารือถึงเรื่องการจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากพบว่ามีแรงงานไทยจำนวนมากแอบลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกิจการประเภทสปาและร้านอาหารไทย ซึ่งกระทรวงแรงงานจะร่วมกับทางการมาเลเซีย จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตามทราบว่า ขณะนี้สถานประกอบการในประเทศมาเลเซียมีความต้องการแรงงานไทยกว่า 1,000 คน ไปทำงานในกิจการประเภทช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม กระทรวงแรงงานจึงถือโอกาสนี้ ประชุมร่วมกับนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อขยายตลาดแรงงานต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในมาเลเซีย ไม่ให้ถูกนายจ้างและบริษัทจัดหางานเอารัดเอาเปรียบทั้งเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด