สพท.ตราด จัดกิจกรรมสัปดาห์ สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จัดกิจกรรมสัปดาห์ สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน (26 มิ.ย. 52) นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ด.ญ.นฤมล หลงมาดี ด.ช.ทรงยศ อยู่นัดดี และ ด.ญ.สุนันทา พันล้อม ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ และตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด ซึ่งเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา 3 แห่งในจังหวัดตราด ตามกิจกรรมสัปดาห์ สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ปี 2552 เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งการจัดทำระบบฐานข้อมูล การดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปลูกฝังการงดใช้ความรุนแรงในครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน โดยก่อนหน้านี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดตราดได้ส่งครู อาจารย์ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากมาแล้ว เพื่อให้ครูอาจารย์ได้รู้จักสภาพแวดล้อมทางบ้าน และความเป็นอยู่ของนักเรียน สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความช่วยเหลือเข้ามาสู่ครอบครัวของนักเรียน พร้อมจัดทำฐานข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัด เพื่อนำสู่การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง