เตือนนายจ้างต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดสิ้นเดือนนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตการทำงานจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ มาต่อใบอนุญาตการทำงาน หากพ้นวันที่ 30 มิถุนายน พร้อมเผยตัวเลขแรงงานต่างด้าวยื่นต่ออายุใบอนุญาตการทำงานตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา มีกว่า 2 แสนคน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา และพม่า ที่ใบอนุญาตการทำงานจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 310,149 คน และจากการดำเนินการให้มาต่ออายุใบอนุญาตการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีแรงงานต่างด้าวมายื่นเรื่องต่ออายุทั้งสิ้น จำนวน 224,662 คน แบ่งออกเป็นสัญชาติพม่า จำนวน 218,062 คน สัญชาติลาว จำนวน 3,554 คน และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 3,046 คน จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รีบมายื่นต่ออายุภายในกำหนด หากพ้นกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะต้องมีความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายสมชาย กล่าวเตือนด้วยว่า ในช่วงระยะสัปดาห์สุดท้าย มักจะมีแรงงานต่างด้าวมาต่ออายุเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการให้บริการ ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รีบมายื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน