จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์กวาดล้างยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์กวาดล้างยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จากนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วยรั้วชายแดนเพื่อสกัดที่ชายแดนประเทศหรือชายแดนจังหวัด รั้วชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วม รั้วสังคม ร่วมกันจดระเบียบทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการและร้านเกม รั้วโรงเรียน ดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ และรั้วครอบครัว เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดในวันนี้ (26 มิ.ย.) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยเชิญชวนพลังมวลชนจากสถานศึกษา หมู่บ้านและชุมชน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบจากสี่มุมเมืองมาร่วมปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด และจะร่วมกันต่อต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และมีพิธีมอบเกียรติบัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัติยาเสพติด