วันที่ 26 มิถุนายน 2552

* มรภ.ธนบุรีอบรมเขียนข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ธนบุรี จัดโครงการทางวิชาการเนื่องในโอกาส มรภ.ธนบุรี ครบรอบ 61 ปี โดยคณะวิทยาการจัดการ จะจัดอบรมการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ในวันที่ 2-3 ก.ค. 2552 ณ มรภ.ธนบุรี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และร่วมการแข่งขันจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง สนใจสมัครได้ที่ คณะวิทยาการ จัดการ มรภ.ธนบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5010 และ 5011 โทรสาร 0-2890-2295

* หนังสือเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำหนอเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจริยภาพ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อหากว่า 200 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สี จำหน่ายราคาเล่มละ 500 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 หรือดาวน์โหลดใบสั่งจองที่ www. su.ac.th หรือ โทร.0-2880-7730

* สัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนา

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ร่วมจัดงาน สัปดาหเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาสาฬหบูชาธรรมยาตราคุ้มครองโลก เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในระหว่างวันที่ 2-8 ก.ค. 2552 เวลา 09.00- 21.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับสาระธรรมต่าง ๆ ในวันและเวลาดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด