รัฐสภาสาธารณรัฐคีร์กีซลงมติรับรองข้อตกลงฉบับใหม่เกี่ยวกับการใช้ฐานทัพอากาศของสหรัฐ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐสภาสาธารณรัฐคีร์กีซรับรองข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับคีร์กีซในวันนี้เพื่ออนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในคีร์กีซต่อไปเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการต่างๆในอัฟกานิสถาน สมาชิกสภานิติบัญญัติมากถึง 75 คน จากทั้งหมด 90 คนลงมติสนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้เพื่อให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศในเมืองเมนาส ที่อยู่นอกกรุงบิชเคก เป็นศูนย์ขนถ่ายสัมภาระ โดยคีร์กีซเปลี่ยนใจยอมให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศดังกล่าวได้หลังจากมีคำสั่งเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้ปิดฐานทัพดังกล่าว ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ สหรัฐจะต้องเพิ่มค่าเช่ารายปีของฐานทัพแห่งนี้ให้แก่คีร์กีซอีก 3 เท่าและมีข้อแม้ว่าสหรัฐจะต้องใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ขนถ่ายสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายทางด้านการทหาร.