ภาคเอกชน เร่งประสานความเข้าใจการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แก่นักท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน เร่งประสานความเข้าใจการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แก่นักท่องเที่ยว พร้อมระบุ ส่งผลกระทบท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เป็นปัจจัยลบทั่วโลกซึ่งในไตรมาสที่ 4 ที่คาดว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวคงเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกลดลง ซึ่งยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ถาโถมเข้ามาสู่ประเทศไทย ซ้ำเติมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยลดลง อย่างไรก็ดี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ นากกงกฤษ กล่าวอีกว่า หากภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสหกรรมสำคัญในการนำเม็ดเงินเข้าประเทศ ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง เชื่อต้นปีหน้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่า ทิศทางการท่องเที่ยวไทยจะเป็นไปในรูปแบบใด