สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน ที่วัดโคกยาง อ.เหนือคลอง วันนี้ (25 มิ.ย.52) ที่วัดโคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อบริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นการบริการภาคการเกษตร ได้แก่ คลินิกพืช สัตว์ ประมง ดิน กฎหมาย ชลประทาน สหกรณ์ บัญชี กองทุนสวนยาง พร้อมทั้งได้จัดให้มีนิทรรศการ สาธิตการแปรรูปอาหาร นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และการบริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสยาม การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่ด้วย นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการบริการปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช ปัญหาดิน สัตว์น้ำ ปัญหาโรคสัตว์ โดยเกษตรจะต้องนำตัวอย่างปัญหาต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการปรึกษาและพร้อมทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่สุนัขและแมวด้วย