จ.สุราษฎร์ธานี รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.สุราษฎร์ธานี รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ นายสมพร อรุณรัตน์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จ.สุราษฎร์ธานี ได้เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขาเข้าร่วมงานโครงการประเมินศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบารควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ โดยรับสมัครบัณฑิตอาสาอบรมและทำงานกองทุนหมู่บ้าน ตำบลละ 1 คน ระยะเวลาจ้าง 90 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กันยายน 2552 ค่าตอบแทนเดือนละ 4,800 บาท ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยให้ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบล รับรองคุณสมบัติ จบปริญญาตรี มีที่อยู่ในตำบลที่สมัคร สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ รับสมัครจนถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้