หมอประเวศ ชี้รัฐแก้ปัญหาใต้ผิดทาง แนะตั้งสภาผู้นำชุมชนบริหารจัดการในท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ราษฎรอาวุโส ชี้รัฐบาลแก้ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ผิดทาง แนะใช้ยุทธศาสตร์ชุมชน ตั้งสภาผู้นำชุมชนบริหารจัดการในท้องถิ่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลว่า ทุกครั้งที่เกิดความรุนแรง รัฐบาลจะส่งผู้บริหารเพิ่มกำลังทหารและตำรวจลงไปแก้ไข ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง แก้ปัญหาแบบไม่เข้าใจว่าในวิถีชุมชนชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐแบบรวมศูนย์ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยไม่สนใจความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลาย การแก้ปัญหาด้วยกำลังและอำนาจ จึงเป็นแนวทางไม่ถูกต้อง รัฐบาลควรจะใช้ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันแก้ไขปัญหาของตนเอง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งจิตใจ โดยตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชนมาบริหารจัดการชุมชนของตนเองจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาภาคใต้ถือเป็นปัญหาของทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมา ยังดำเนินไม่ถูกทาง เพราะเน้นแต่บริหารงานจากส่วนบน แต่แท้จริงแล้ว ต้องสนับสนุนภาคประชาชน ชุมชน ซึ่งอยู่ระดับล่างและเป็นคนส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นฐานที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนให้สังคมโดยรวมอยู่ได้